Ref:
Date:
Location:
Photographer:

Witam Państwa w moim biurze tłumaczeń!

Wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione wszelkich dokumentów, między innymi orzeczeń sądowych, aktów stanu cywilnego, dokumentów samochodowych, dyplomów, suplementów do dyplomów, świadectw szkolnych, świadectw dojrzałości, indeksów, zapytania o karalność, świadectw pracy, dokumentów bankowych, umów, a także innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, itd.